Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011

Η φωτογραφία μίλησε. Το πήραμε το μέτωπο
Αν κρίνω από την φωτογραφία που έβγαλαν οι Δήμαρχοι στην Αθήνα, φαίνεται πως το πήραμε το θαλάσσιο μέτωπο. Κοιτάξτε χαρά οι Δήμαρχοί μας
και συνοφρύωση οι κυβερνητικοί...