Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Πολικές θερμοκρασίες στην Πάτρα...

σύμφωνα με το θερμόμετρο του Οργανισμού Λιμένος!